Vznik společnosti je datován k roku 1992. Prvotním záměrem bylo vybudovat středně velkou stavebně montážní společnost, pro kterou by byla příznačná komplexnost poskytovaných služeb při realizací svěřených projektů. V průběhu 90–tých let byly podnikatelské aktivity rozšiřovány do oblasti stavební, kovovýroby, elektroprací včetně montáží a údržby technologických a energetických zařízení. V oblasti vývoje jsme se začali orientovat na automatizované systémy řízení a vytváření řídicích programů pro jednotlivé výrobní jednotky, jakož i na měření a regulace v oblasti energetiky.

Významným mezníkem v procesu růstu a posilování pozice na trhu byl rok 1999, kdy firma převzala údržbu a výrobní provoz – Nářaďovna od společnosti Hayes Lemmerz Autokola, a.s. Tímto krokem zaměřila společnost své aktivity na automobilový průmysl, který se v té době začínal jevit jako perspektivní odvětví pro střední Evropu.

Zavedením systému řízení jakosti do všech oblastí činnosti se společnosti začaly otevírat širší možnosti při uplatňování firemního potenciálu. VAMOZ – servis, a.s je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001, taktéž certifikátu podle požadavku normy ČSN 73 2601 – Z2: 1994 k výrobě a montáži ocelových konstrukcí v rozsahu prvního stupně způsobilosti (Velkého průkazu způsobilosti), ČSN EN ISO 9001:2009 ve spojení s ČSN EN ISO 3834–2, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008.

Naši snahou je realizovat jednotlivé projekty v souladu s krédem, které prezentuje firemní filozofii akciové společnosti VAMOZ – servis:

"Spokojený zákazník, náš největší kapitál".

Dovoluji si Vám představit soubor aktivit, ve kterých uplatňujeme naše schopnosti. Věřím, že najdeme prostor pro spolupráci a budete moci využít potenciál, kterým VAMOZ – servis, a.s. disponuje. Pro jakékoliv dotazy jsme Vám plně k dispozici.

Vedení společnosti

VAMOZ - servis, a.s.
Obránců míru 523/30
Ostrava–Vítkovice
703 00

Provozovna Petřvald
Závodní 2015
Petřvald u Karviné
735 41

tel.: +420 596 693 511

vamoz@vamoz.cz
www.vamoz.cz