Společnost VAMOZ-servis, a.s. vyhlašuje Politiku IMS

Politika IMS (14.1.2014)

  • Poskytovat komplexní služby v souvislosti s realizací zakázek k maximální spokojenosti zákazníka.
  • Aktivním přístupem k problematice IMS uvnitř společnosti předcházet a omezovat znečišťování ovzduší, vody a půdy, vzniku pracovních úrazů, reklamací.
  • Neustále omezovat působení environmentálních aspektů společnosti na životní prostředí.
  • Klást důraz na ochranu životního prostředí, BOZP a kvalitu prací napříč společností VAMOZ - servis, a.s. v souladu s platnou legislativou ČR, EU a vnitřní interní dokumentací IMS.
  • Zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb a procesů ve společnosti bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci.
  • Dodržování Politiky IMS je základním úkolem každého zaměstnance společnosti.

VAMOZ - servis, a.s.
Obránců míru 523/30
Ostrava–Vítkovice
703 00

Provozovna Petřvald
Závodní 2015
Petřvald u Karviné
735 41

tel.: +420 596 693 511

vamoz@vamoz.cz
www.vamoz.cz